รายการบริจาค

Card image cap
ร่วมบริจาคให้
วัดพงษ์สัก
วัดพงษ์สัก 132 หมู่11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210

รอนำส่งหีบ
Card image cap
ร่วมบริจาคให้
วัดบ้านโนนม่วงสาลีธรรม
วัดบ้านโนนม่วงสาลีธรรม เลขที่ 7 หมู่ 5 ต. เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260

ทางสุริยา6 หีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดบ้านโนนม่วงสาลีธรรม เลขที่ 7 หมู่ 5 ต. เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวน 50 ใบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โอกาสนี้ทางสุริยา6 หีบศพต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์เหลือล้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาคโรคภัย อายุยืนยาว คิดจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

 • 1. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 2. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 3. สุชั***************บรูป
 • 4. นางส***************ลตรี
 • 5. นางน***************ลตรี
 • 6. นายป***************ลตรี
 • 7. นายธ***************ลตรี
 • 8. อรอน***************วงษ์
 • 9. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 10. นางจ***************แป้น
 • 11. นางส***************แป้น
 • 12. นายป***************แป้น
 • 13. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 14. นางส***************ิศรี
 • 15. นายภ***************ยมณี
 • 16. ณัฐย***************วีร์
 • 17. สุวิ***************ครัว
 • 18. กิตต***************ตื้อ
 • 19. นางส***************ช่วย
 • 20. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 21. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 22. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 23. อักษ***************ไธสง
 • 24. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 25. กิ่ง***************ะกุล
 • 26. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 27. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 28. นางส***************หงษ์
 • 29. นางส***************ุกข์
 • 30. นางส***************ครัว
 • 31. น.ส.***************กดวง
 • 32. ศุภณ***************ครัว
 • 33. นางส***************ถามา
 • 34. นางส***************ปิโซ
 • 35. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 36. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 37. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 38. นางส***************นามน
 • 39. น.ส.***************ครัว
 • 40. นาสา***************แก้ว
 • 41. น.ส.***************าสูญ
 • 42. นางส***************ัฒน์
 • 43. ณัฐย***************ผือก
 • 44. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 45. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 46. ชินว***************ัชร์
 • 47. ประส***************ทธิ์
 • 48. อนงค***************พุทธ
 • 49. นางส***************ัฒน์
 • 50. นางส***************ลอร์
 • 51. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 52. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 53. นางส***************ระไพ
 • 54. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 55. เบญจ***************สกุล
 • 56. ทัพพ***************ัฒน์
 • 57. Bhum***************ujia
 • 58. วิภู***************ัฒน์
 • 59. กัญญ***************กดิ์
 • 60. มีบุ***************ยรติ
 • 61. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 62. นางส***************ว่าง
 • 63. ชลดา***************นนท์
 • 64. มณีจ***************ังกา
 • 65. ธเดช***************ังกา
 • 66. อัมพ***************ะเทศ
 • 67. บัวส***************นดาว
 • 68. นางส***************ัลย์
 • 69. นางส***************ันต์
 • 70. นางส***************วงษ์
 • 71. นางส***************่มใส
 • 72. นางส***************ากูล
 • 73. สุพั***************ากดำ
 • 74. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 75. ณัฐส***************ครัว
 • 76. นางส***************ีสุก
 • 77. สุพิ***************สงค์
 • 78. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 79. นางส***************พลับ
 • 80. นางส***************นชัย
 • 81. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 82. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 83. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 84. นางส***************สกุล
 • 85. เทวด***************นนท์
 • 86. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 87. จุฑา***************พ็ชร
 • 88. ณัฐช***************ดือน
 • 89. Wenx***************xiWu
 • 90. ทิวา***************รือง
 • 91. พจน์***************รือง
 • 92. ภัทร***************รือง
 • 93. นางส***************ัพย์
 • 94. นายย***************นชเว
 • 95. นายซ***************นชเว
 • 96. นายบ***************ูชเว
 • 97. นายแ***************นคัง
 • 98. นายไ***************ูนิง
 • 99. นายศ***************ญทรง
 • 100. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 101. วรดา***************ครัว
 • 102. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 103. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 104. น.ส.***************ี่ยง
 • 105. นายเ***************ี่ยง
 • 106. นางส***************ี่ยง
 • 107. นายธ***************ี่ยง
 • 108. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 109. นางส***************งหอม
 • 110. วรดา***************ครัว
 • 111. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 112. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 113. พสิก***************ัพย์
 • 114. นางส***************ามณี
 • 115. นายโ***************์มณี
 • 116. นางส***************์กุล
 • 117. นายธ***************์มณี
 • 118. อนุช***************วุฒิ
 • 119. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 120. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 121. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 122. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 123. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 124. สวิช***************งมณั
 • 125. นฤชา***************ครัว
 • 126. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 127. รชณิ***************จริญ
 • 128. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 129. น.ส.***************ุดใจ
 • 130. นายป***************มนิล
 • 131. น.ส.***************ุดใจ
 • 132. น.ส.***************แร็ท
 • 133. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 134. ณฤชั***************จตรง
 • 135. เบญญ***************ครัว
 • 136. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 137. นางส***************ากูล
 • 138. นางส***************ชื้อ
 • 139. วริษ***************งแสง
 • 140. นางส***************เนตร
 • 141. ศศิณ***************วชุม
 • 142. ภารว***************าราช
 • 143. นางส***************ื้อง
 • 144. นัทธ***************รีผล
 • 145. นางส***************มสอน
 • 146. นายส***************ันต์
 • 147. นางส***************ันต์
 • 148. ครอบ***************ลาทา
 • 149. ปิยา***************แก้ว
 • 150. น.สส***************รชุม
 • 151. เบีย***************นนท์
 • 152. นางส***************นทร์
 • 153. พิชญ***************ครัว
 • 154. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 155. นางส***************ิญโญ
 • 156. นางท***************บงกต
 • 157. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 158. เกศว***************าชคำ
 • 159. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 160. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 161. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 162. นางส***************นทร์
 • 163. เด็ก***************งศธร
 • 164. ภิญญ***************ญญดา
 • 165. พงศ์***************ิดชม
 • 166. นายภ***************สงวน
 • 167. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 168. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 169. กษิร***************ครัว
 • 170. ภิรญ***************ครัว
 • 171. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 172. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 173. นางส***************สตอง
 • 174. สุภั***************เลิศ
 • 175. กัลย***************์ศรี
 • 176. ณัฐส***************สกุล
 • 177. เรไร***************ญยาน
 • 178. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 179. จีระ***************ครัว
 • 180. นางส***************ยฟ้า
 • 181. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 182. ปราณ***************ครัว
 • 183. เสาร***************นีย์
 • 184. ธิติ***************านต์
 • 185. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 186. นายท***************ามณี
 • 187. นางร***************งรณิ
 • 188. นางน***************บสุข
 • 189. สุนิ***************ครัว
 • 190. น.ส.***************เพชร
 • 191. นางส***************่ซิม
 • 192. นางส***************นทร์
 • 193. นายณ***************ปะนะ
 • 194. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 195. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 196. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 197. ครอบ***************มแดง
 • 198. ครอบ***************นทร์
 • 199. นางอ***************ธรรม
 • 200. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 201. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 202. ชาริ***************ฤกษ์
 • 203. ษิญา***************าภัค
 • 204. วลัญ***************์กุล
 • 205. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 206. วริศ***************มนทา
 • 207. เดชร***************ชรชต
 • 208. ปานร***************นรดา
 • 209. ณปภั***************ปภัช
 • 210. สุภั***************มายศ
 • 211. กฤตพ***************ฤตพร
 • 212. กรณ์***************พงษ์
 • 213. กัญญ***************วีร์
 • 214. ธนพร***************ธนพร
 • 215. สิทธ***************ักษ์
 • 216. นางส***************พลับ
 • 217. นางส***************นชัย
 • 218. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 219. นางส***************ครัว
 • 220. รุจา***************ัชร์
 • 221. นางส***************ัตร์
 • 222. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 223. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 224. น.สส***************รชุม
 • 225. นางส***************ิษฐ์
 • 226. นายอ***************ี่ยม
 • 227. นางพ***************ิษฐ์
 • 228. นายช***************งวัน
 • 229. นางก***************จริญ
 • 230. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 231. นายว***************ัมย์
 • 232. นางเ***************สริฐ
 • 233. นางส***************ัมย์
 • 234. นายช***************ัมย์
 • 235. นายณ***************ัมย์
 • 236. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 237. นางส***************ครัว
 • 238. นายก***************ครัว
 • 239. พิชช***************มาลี
 • 240. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 241. นางส***************์ทอง
 • 242. นายณ***************าทอง
 • 243. มะลิ***************าทอง
 • 244. แพนด***************าทอง
 • 245. แซลม***************าทอง
 • 246. นางส***************ักษ์
 • 247. นางส***************ทธิ์
 • 248. นายณ***************ักษ์
 • 249. เด็ก***************ักษ์
 • 250. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 251. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 252. ทองภ***************งภาพ
 • 253. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 254. น.ส.***************ะเสน
 • 255. นางส***************ครัว
 • 256. นางส***************สริม
 • 257. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 258. น.ส.***************สริฐ
 • 259. ฐิติ***************ุธยา
 • 260. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 261. นางส***************ะวิน
 • 262. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 263. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 264. ส.อ.***************ครัว
 • 265. นางส***************ังข์
 • 266. ทัศน***************ปิโซ
 • 267. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 268. วันว***************แย้ม
 • 269. นางส***************ิลป์
 • 270. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 271. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 272. นางส***************าทย์
 • 273. นายธ***************ครัว
 • 274. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 275. นสภิ***************ร่าม
 • 276. พิชา***************อดใส
 • 277. นางส***************ล้อง
 • 278. นายอ***************านิช
 • 279. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 280. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 281. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 282. นางม***************รถไท
 • 283. นางอ***************กษณ์
 • 284. นางส***************าสาร
 • 285. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 286. นางส***************โชติ
 • 287. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 288. นส.ส***************นธุ์
 • 289. Mr.E***************ulis
 • 290. นางส***************เย็น
 • 291. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 292. นางส***************ช่วย
 • 293. นางเ***************ช่วย
 • 294. นายว***************ช่วย
 • 295. นางส***************ระไพ
 • 296. จิรา***************์พูล
 • 297. อัญช***************วงศ์
 • 298. นางส***************พ่วง
 • 299. นางส***************าการ
 • 300. นายค***************ณไสย
 • 301. นายช***************ปลอด
 • 302. วริน***************มีกร
 • 303. แฟนแ***************ครัว
 • 304. เพ็ญ***************พงษ์
 • 305. เพ็ญ***************พงษ์
 • 306. นายพ***************งตรง
 • 307. น.ส.***************นนท์
 • 308. ขจีพ***************วงค์
 • 309. จันจ***************วงค์
 • 310. กัญญ***************ครัว
 • 311. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 312. นางส***************รือง
 • 313. นางส***************รือง
 • 314. นางส***************รือง
 • 315. นายก***************ครัว
 • 316. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 317. นางร***************งนาน
 • 318. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 319. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 320. เขมิ***************สำลี
 • 321. นางส***************งมณี
 • 322. นายเ***************วงค์
 • 323. นางส***************แก้ว
 • 324. นางส***************ะโทก
 • 325. ดวงก***************ชื้อ
 • 326. นายณ***************ิพย์
 • 327. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 328. นางส***************น่หา
 • 329. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 330. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 331. ณิชพ***************ัฒน์
 • 332. น.ส.***************แก้ว
 • 333. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 334. พรพร***************รื่น
 • 335. นายค***************เข้ม
 • 336. นางส***************เข้ม
 • 337. นางส***************นทร์
 • 338. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 339. พรนภ***************ฒนพร
 • 340. ณัฐจ***************รีย์
 • 341. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 342. ธัญญ***************นจิต
 • 343. สนิท***************นจิต
 • 344. พนัส***************นจิต
 • 345. ทุนว***************ีทอง
 • 346. นางส***************ิพย์
 • 347. พิชช***************มสุข
 • 348. จุฑา***************พ็ชร
 • 349. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 350. น.ส.***************ฬกุล
 • 351. นางอ***************บัติ
 • 352. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 353. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 354. พนิด***************ิตรา
 • 355. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 356. จุฑา***************อิ่น
 • 357. นายเ***************ุภาพ
 • 358. น.ส.***************ภูมิ
 • 359. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 360. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 361. สาธิ***************ธิกา
 • 362. นายป***************ัสดี
 • 363. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 364. ଘPal***************live
 • 365. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 366. ฐานิ***************พงศ์
 • 367. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 368. น.สพ***************เต็ม
 • 369. นางส***************โสธร
 • 370. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 371. นางส***************ุมคำ
 • 372. นางส***************สกุล
 • 373. นางส***************รณคง
 • 374. นายธ***************ชาติ
 • 375. น.ส.***************บษย์
 • 376. กัณฐ***************นนท์
 • 377. นางส***************าก้อ
 • 378. ไอยด***************เลิง
 • 379. Tere***************iMun
 • 380. นางส***************มาลา
 • 381. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 382. นางส***************ัพยฺ
 • 383. นางส***************ิศมา
 • 384. นายผ***************ฤษณะ
 • 385. เบญจ***************นทร์
 • 386. นางส***************นชุม
 • 387. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 388. นายท***************สิริ
 • 389. นางส***************ะเสน
 • 390. นางส***************ากูล
 • 391. น.ส.***************ัชต์
 • 392. นางก***************ัชต์
 • 393. นาถย***************องมา
 • 394. อภิช***************์ทอง
 • 395. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 396. นายป***************ครัว
 • 397. นางส***************ชยยา
 • 398. นางเ***************กาวี
 • 399. นายน***************ชยยา
 • 400. ฐิติ***************ำกรด
 • 401. นางส***************เสวก
 • 402. นายพ***************หน่อ
 • 403. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 404. ชุติ***************างขำ
 • 405. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 406. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 407. นางอ***************รรณ์
 • 408. นางส***************รอซ์
 • 409. เนรั***************าพาน
 • 410. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 411. นางส***************าเดช
 • 412. ส.ต.***************์ทอง
 • 413. นางส***************ะทัพ
 • 414. นางส***************หมณ์
 • 415. ไม่ประสงค์ออกนาม
Card image cap
ร่วมบริจาคให้
วัดบ้านหนองนกทา
วัดบ้านหนองนกทา ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ทางสุริยา6 หีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดบ้านหนองนกทา ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เป็นจำนวน 50 ใบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โอกาสนี้ทางสุริยา6 หีบศพต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์เหลือล้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาคโรคภัย อายุยืนยาว คิดจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

 • 1. ทิพว***************ชพรม
 • 2. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 3. อนงค***************ครัว
 • 4. Adri***************bani
 • 5. นางภ***************ี่ยม
 • 6. นายเ***************าม่า
 • 7. นางส***************มติด
 • 8. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 9. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 10. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 11. นางส***************ัญญา
 • 12. สสิต***************สกุล
 • 13. นางส***************ตุ้ย
 • 14. นัชช***************ลาแซ
 • 15. นางส***************ครัว
 • 16. นายท***************ธรรม
 • 17. นายพ***************ะแวง
 • 18. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 19. น.ส.***************พ็ชร
 • 20. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 21. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 22. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 23. นางส***************ัวไข
 • 24. นางส***************ายูร
 • 25. กุลส***************สุนะ
 • 26. นิภา***************์มุม
 • 27. ศศิว***************ุทิน
 • 28. นางส***************แก้ว
 • 29. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 30. นางส***************นภัส
 • 31. นางส***************ทชัย
 • 32. น.ส.***************จรูญ
 • 33. นางส***************รงค์
 • 34. นายว***************ิตต์
 • 35. กรชน***************ุขสด
 • 36. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 37. วรัญ***************แก้ว
 • 38. จุฑา***************มสวย
 • 39. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 40. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 41. มารา***************ลาลา
 • 42. ปลาย***************เหลา
 • 43. นางเ***************วงษ์
 • 44. นายภ***************ภาธร
 • 45. นางม***************ลิกา
 • 46. นายส***************ยรติ
 • 47. นายช***************ชเนศ
 • 48. นายว***************ญสาร
 • 49. นางส***************ฐศรี
 • 50. นางร***************ฐศรี
 • 51. นายบ***************ฐศรี
 • 52. นางส***************ฐศรี
 • 53. นางส***************เริง
 • 54. นางส***************ิสุข
 • 55. นางส***************เลิศ
 • 56. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 57. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 58. นางส***************แจ้ง
 • 59. นางอ***************แจ้ง
 • 60. นายถ***************แจ้ง
 • 61. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 62. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 63. นางส***************ศมิ์
 • 64. นายป***************สวาท
 • 65. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 66. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 67. นางส***************พสุข
 • 68. นายพ***************ใหญ่
 • 69. เด็ก***************อยู่
 • 70. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 71. นางส***************พธิ์
 • 72. นางส***************ภาคะ
 • 73. นางส***************นใต้
 • 74. นัฐธ***************มเชย
 • 75. นางส***************ิชัย
 • 76. น.ส.***************จิตร
 • 77. นายศ***************ิชัย
 • 78. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 79. นางส***************พาที
 • 80. นางส***************ว่าง
 • 81. นางเ***************ิชัย
 • 82. กุลช***************นุ่น
 • 83. นางส***************พลับ
 • 84. นางส***************นชัย
 • 85. นภวร***************ายมี
 • 86. นางส***************ะราช
 • 87. วิสส***************บทอง
 • 88. นายป***************นทร์
 • 89. นางส***************งชัย
 • 90. นางส***************นขจร
 • 91. ศิริ***************ันท์
 • 92. นส.ก***************ัฒน์
 • 93. มารา***************ลาลา
 • 94. รุจา***************ัชร์
 • 95. ชลธิ***************วรรณ
 • 96. นายส***************ิทย์
 • 97. นางจ***************ักษ์
 • 98. นางส***************ักษ์
 • 99. นางส***************ัตน์
 • 100. นางส***************นุชา
 • 101. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 102. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 103. บุษย***************ลศรี
 • 104. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 105. น.ส.***************รรมะ
 • 106. นายณ***************ครัว
 • 107. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 108. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 109. นส.ณ***************บัติ
 • 110. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 111. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 112. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 113. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 114. นางส***************วทย์
 • 115. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 116. พรไพ***************พลิน
 • 117. รัตน***************ัตนา
 • 118. จินะ***************มธิน
 • 119. นางส***************วพวง
 • 120. นางส***************มบุญ
 • 121. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 122. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 123. นางส***************รมดี
 • 124. วรรษ***************รมย์
 • 125. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 126. นันท***************ันท์
 • 127. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 128. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 129. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 130. พชรพ***************จริญ
 • 131. กานต***************ยสุข
 • 132. ซานด***************ซอร์
 • 133. นายร***************จริญ
 • 134. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 135. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 136. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 137. เกวล***************ณยพร
 • 138. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 139. สรญา***************ญศรี
 • 140. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 141. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 142. นางส***************สกุล
 • 143. ฐิติ***************รณโส
 • 144. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 145. นางส***************มาลี
 • 146. นางส***************ครัว
 • 147. เพื่***************์กนก
 • 148. น.ส.***************กลาง
 • 149. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 150. น.ส.***************ชื่น
 • 151. นางส***************ะโทก
 • 152. ปัณฑ***************สงค์
 • 153. นางส***************ะเลศ
 • 154. น.ส.***************ัตน์
 • 155. นางส***************นทร์
 • 156. นางส***************เพ็ง
 • 157. น.ส.***************พงษ์
 • 158. นภัส***************สริฐ
 • 159. เหมื***************ันธ์
 • 160. วิมล***************สนใจ
 • 161. นายศ***************เลิศ
 • 162. นางส***************แก้ว
 • 163. นางส***************แก้ว
 • 164. นายช***************มงคล
 • 165. ชนาภ***************นนท์
 • 166. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 167. สุภั***************โกศล
 • 168. บัณฑ***************ฑิตา
 • 169. มารา***************ลาลา
 • 170. จิรา***************ัตน์
 • 171. แสงช***************งชัย
 • 172. กานต***************สินี
 • 173. ธนภั***************สดิ์
 • 174. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 175. นพรั***************ม่วง
 • 176. นางส***************ครัว
 • 177. กิตต***************กดิ์
 • 178. อนุศ***************ห์สา
 • 179. ธัญจ***************าลย์
 • 180. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 181. ศุพิ***************พงษ์
 • 182. ผกาม***************ญฑิต
 • 183. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 184. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 185. นางส***************นงาม
 • 186. น.ส.***************จริญ
 • 187. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 188. นางส***************รรณ์
 • 189. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 190. นางส***************นทร์
 • 191. เฌอร***************นกุล
 • 192. อิงก***************ญทวี
 • 193. วีรภ***************ยงฮะ
 • 194. พิชย***************ยงฮะ
 • 195. นายศ***************วิธิ
 • 196. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 197. นางส***************ัตร์
 • 198. นางส***************ยศรี
 • 199. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 200. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 201. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 202. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 203. กนกว***************รือง
 • 204. ภัทร***************คำรณ
 • 205. นางส***************วสาร
 • 206. นางส***************ัมภ์
 • 207. นางส***************ฝทอง
 • 208. ริญญ***************จริญ
 • 209. สุชา***************ากุล
 • 210. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 211. ชานว***************ัพย์
 • 212. น.ส.***************ครัว
 • 213. นางส***************ภรณ์
 • 214. น.ส.***************ครัว
 • 215. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 216. นางส***************มอคร
 • 217. นส.ค***************แร็ท
 • 218. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 219. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 220. นส.ธ***************ครัว
 • 221. ราเช***************ภรณ์
 • 222. นางส***************ีศรี
 • 223. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 224. ครอบ***************ขตร์
 • 225. สุธิ***************วงฟู
 • 226. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 227. นางส***************าษดา
 • 228. นางส***************ัตน์
 • 229. นางส***************แก้ว
 • 230. นางส***************ครัว
 • 231. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 232. ปวิช***************ักษ์
 • 233. นายธ***************ะชัย
 • 234. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 235. นางส***************ัฒน์
 • 236. นางท***************ัฒน์
 • 237. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 238. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 239. นายส***************วทย์
 • 240. นางส***************งกูร
 • 241. นางส***************วทย์
 • 242. นางส***************วทย์
 • 243. นางส***************ิชย์
 • 244. ผกาพ***************กายา
 • 245. น้อง***************นุ่น
 • 246. น้อง***************เจ๋ง
 • 247. นายส***************อั๊ง
 • 248. นางส***************รจน์
 • 249. นางส***************รจน์
 • 250. นายส***************รจน์
 • 251. นายธ***************ยชัย
 • 252. นางจ***************แจ้ง
 • 253. นางน***************ทรสร
 • 254. นางส***************ามดี
 • 255. นางส***************ามดี
 • 256. นางส***************ุดใจ
 • 257. สิรภ***************ักษ์
 • 258. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 259. นางส***************นนท์
 • 260. นางส***************นนท์
 • 261. นางส***************นนท์
 • 262. นายภ***************นนท์
 • 263. พีรด***************ครัว
 • 264. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 265. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 266. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 267. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 268. ชัญญ***************ถวิล
 • 269. มารา***************ลาลา
 • 270. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 271. นางส***************ครัว
 • 272. นางส***************ครัว
 • 273. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 274. นายจ***************ันติ
 • 275. สิริ***************กภู่
 • 276. นางม***************นชัย
 • 277. นางส***************ครัว
 • 278. กนกร***************ัมย์
 • 279. นางส***************องผา
 • 280. นางส***************เล็ก
 • 281. กวัน***************นกุล
 • 282. เบญจ***************วงศ์
 • 283. นส.ป***************มงคล
 • 284. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 285. ปิยว***************ำลือ
 • 286. นางช***************งหลี
 • 287. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 288. นางส***************หงษ์
 • 289. นายก***************ุกูง
 • 290. SUGA***************ouse
 • 291. ดังโ***************งโงะ
 • 292. กิวด***************วด้ง
 • 293. มิโซ***************ิโซะ
 • 294. โทฟุ***************โทฟุ
 • 295. น้ำน***************ข้าว
 • 296. ฮะเก***************เก๋า
Card image cap
ร่วมบริจาคให้
โรงเจกวนอิมเนี่ยตึ้งหลักสอง
80 หมู่ 2 ตำบลหลักสองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร 74120

ทางสุริยา6 หีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ โรงเจกวนอิมเนี่ยตึ้งหลักสอง เลขที่ 80 หมู่ 2 ตำบลหลักสองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร 74120 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นจำนวน 50 ใบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โอกาสนี้ทางสุริยา6 หีบศพต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์เหลือล้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาคโรคภัย อายุยืนยาว คิดจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

 • 1. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 2. นางส***************ณีวร
 • 3. รติก***************ิงค์
 • 4. จิรเ***************ิงค์
 • 5. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 6. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 7. อัคร***************ฐกวร
 • 8. สุภา***************ัยสง
 • 9. เพิ่***************ูตร์
 • 10. นางส***************ันธ์
 • 11. นางส***************กดิ์
 • 12. อนัน***************ีทอง
 • 13. นางส***************ักร์
 • 14. นางส***************ิทย์
 • 15. นางส***************รมธน
 • 16. นางส***************ทียน
 • 17. นายส***************รมธน
 • 18. นายธ***************รมธน
 • 19. นางส***************าลาศ
 • 20. ประภ***************ชาติ
 • 21. นางส***************ะโทก
 • 22. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 23. นางส***************พ็ชร
 • 24. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 25. นางส***************ะศรี
 • 26. นางส***************ะศรี
 • 27. นายศ***************ะศรี
 • 28. นางว***************ะศรี
 • 29. นายศ***************ะศรี
 • 30. วทัน***************ูลย์
 • 31. กันต***************ักษ์
 • 32. เปอเ***************อเช่
 • 33. หว่า***************หว๋า
 • 34. หนูย***************ยิ้ม
 • 35. ออดี***************อดี้
 • 36. ชาแน***************าแนล
 • 37. นางส***************ญส่ง
 • 38. นางส***************กุศล
 • 39. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 40. นางส***************าทย์
 • 41. สุรย***************ครัว
 • 42. นางส***************นไชย
 • 43. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 44. นางส***************งปาน
 • 45. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 46. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 47. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 48. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 49. วิลา***************รือง
 • 50. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 51. นางส***************ะโทก
 • 52. ชนิส***************ัตน์
 • 53. นางส***************ากุล
 • 54. วราภ***************าศัย
 • 55. นางส***************องดี
 • 56. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 57. ภาวพ***************ัพย์
 • 58. นางส***************าญาน
 • 59. นางส***************มถิน
 • 60. พรลภ***************หมาน
 • 61. นางส***************ักษ์
 • 62. ณัฐพ***************ิพิธ
 • 63. วรรณ***************จ่าง
 • 64. พิชญ***************นทรา
 • 65. นางส***************ะทัพ
 • 66. นางส***************ครอง
 • 67. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 68. นางส***************อภัย
 • 69. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 70. นางป***************ทสาร
 • 71. นางส***************ิลาภ
 • 72. นางส***************อภัย
 • 73. นางร***************อภัย
 • 74. พ่อม***************์ทอง
 • 75. แม่ก***************์ทอง
 • 76. พี่ไ***************์ทอง
 • 77. ข้าพ***************์ทอง
 • 78. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 79. วิภา***************่นดี
 • 80. วิภา***************่นดี
 • 81. นางส***************ยดอก
 • 82. นางส***************นนท์
 • 83. ทิพย***************นารถ
 • 84. ปภัส***************์ธนา
 • 85. นางส***************จริญ
 • 86. นางส***************ภูมิ
 • 87. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 88. นางส***************ญจน์
 • 89. เด็ก***************ิรัญ
 • 90. นายอ***************ิรัญ
 • 91. นางส***************ครัว
 • 92. นางส***************ากูล
 • 93. มุขส***************เนตร
 • 94. นางส***************น้อย
 • 95. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 96. ศิริ***************มาลา
 • 97. Korn***************inda
 • 98. ณัฐณ***************แก้ว
 • 99. พัณณ***************มเลย
 • 100. วันเ***************มเลย
 • 101. สันต***************มเลย
 • 102. ณิชา***************มเลย
 • 103. นางส***************สกุล
 • 104. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 105. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 106. นางส***************ักร์
 • 107. พนิด***************ระษร
 • 108. ปิยา***************แก้ว
 • 109. NCTD***************REAM
 • 110. จักร***************ยรอด
 • 111. ณิฐฌ***************ีศัย
 • 112. นายส***************ัตน์
 • 113. นงลั***************ัตน์
 • 114. นฤมล***************ัตน์
 • 115. นวลอ***************ัตน์
 • 116. จักร***************ครัว
 • 117. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 118. นายช***************มงคล
 • 119. นางพ***************มงคล
 • 120. นายศ***************มงคล
 • 121. นางส***************ิงห์
 • 122. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 123. วลีพ***************ปิติ
 • 124. วรัน***************ีนวล
 • 125. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 126. น.สช***************ครัว
 • 127. นางส***************มือง
 • 128. นายก***************นนัฎ
 • 129. นางส***************ัพย์
 • 130. นายซ***************นชเว
 • 131. นายย***************นชเว
 • 132. นายบ***************ูชเว
 • 133. นายแ***************นคัง
 • 134. นายไ***************ูนิง
 • 135. กัญญ***************กดิ์
 • 136. ธนภร***************ิทย์
 • 137. นายน***************นศรี
 • 138. สุชา***************ิตร์
 • 139. นางส***************โหลน
 • 140. นัทธ***************ักษ์
 • 141. จินต***************ำแสน
 • 142. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 143. ศุภา***************ัตน์
 • 144. นางส***************งหมด
 • 145. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 146. พิมพ***************ครัว
 • 147. นางส***************พงศ์
 • 148. นางส***************งมณี
 • 149. ไพริ***************์กุล
 • 150. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 151. นางส***************เก็ต
 • 152. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 153. นางส***************ครัว
 • 154. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 155. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 156. อรอิ***************ุกใส
 • 157. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 158. นางส***************แช่ม
 • 159. นางส***************แช่ม
 • 160. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 161. นางส***************กลาง
 • 162. นางจ***************น้อย
 • 163. นายณ***************กลาง
 • 164. เด็ก***************วสกด
 • 165. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 166. ณัฐธ***************งชอบ
 • 167. บุญส***************งชอบ
 • 168. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 169. น.ส.***************าพวง
 • 170. นางส***************ครัว
 • 171. นางส***************ฉลาด
 • 172. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 173. เลม่***************ม่อน
 • 174. นางส***************ตียว
 • 175. ศุภิ***************ครัว
 • 176. นางส***************ชื้อ
 • 177. นายส***************ชื้อ
 • 178. นางร***************ชื้อ
 • 179. นายธ***************ากิจ
 • 180. นางส***************ุตม์
 • 181. ฐานิ***************พงศ์
 • 182. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 183. นางส***************ีงาม
 • 184. นายพ***************ราคำ
 • 185. นายส***************วงษ์
 • 186. นายเ***************หล้า
 • 187. นางร***************หล้า
 • 188. นายส***************หล้า
 • 189. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 190. รัชน***************องใส
 • 191. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 192. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 193. นารี***************ครัว
 • 194. นางส***************ยานี
 • 195. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 196. นางส***************ครัว
 • 197. รัตน***************ลศรี
 • 198. นางส***************โชติ
 • 199. มารา***************ลาลา
 • 200. พนิด***************ระษร
Card image cap
ร่วมบริจาคให้
ผู้ยากไร้ขอหีบบริจาค
รับจาก รพ.ทหารผ่านศึก ไปที่ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

ทางสุริยา6 หีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคแก่ผู้ยากไร้ที่มาขอรับบริจาค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยรับจาก รพ.ทหารผ่านศึก ไปที่ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ณ โอกาศนี้โอกาสนี้ทางสุริยา6 หีบศพต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์เหลือล้น ด้วยเทอญ

 • 1. นางส***************สงค์
 • 2. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 3. นางส***************นนท์
 • 4. รอ.น***************วงศ์
Card image cap
ร่วมบริจาคให้
วัดใหม่ปิ่นเกลียว
เลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ทางสุริยา6 หีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่วัดใหม่ปิ่นเกลียว เลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 เป็นจำนวน 30 ใบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โอกาสนี้ทางสุริยา6 หีบศพต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์เหลือล้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาคโรคภัย อายุยืนยาว คิดจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

 • 1. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 2. รติม***************นทร์
 • 3. รัฐส***************สกุล
 • 4. นางส***************ครัว
 • 5. มนัส***************ิชัย
 • 6. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 7. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 8. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 9. อริส***************เณย์
 • 10. นางส***************ตื้อ
 • 11. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 12. ภารด***************มรดก
 • 13. อาภร***************มรดก
 • 14. ณัฐน***************มรดก
 • 15. อัณศ***************เย็น
 • 16. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 17. พรศิ***************หง้า
 • 18. นสขน***************อุดม
 • 19. นางส***************วรรณ
 • 20. ยวิษ***************าหาร
 • 21. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 22. คุณท***************ถียร
 • 23. คุณพ***************ถียร
 • 24. คุณน***************ันธ์
 • 25. คุณธ***************ถียร
 • 26. น.ส.***************ัมย์
 • 27. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 28. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 29. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 30. รสธร***************ิธัต
 • 31. มารา***************ลาลา
 • 32. นางส***************แก้ว
 • 33. นายณ***************ภีระ
 • 34. ครอบ***************แก้ว
 • 35. ครอบ***************ภีระ
 • 36. นางส***************ศิริ
 • 37. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 38. อาทิ***************ำโรง
 • 39. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 40. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 41. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 42. นางส***************นทรา
 • 43. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 44. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 45. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 46. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 47. วิยะ***************วฝาย
 • 48. เฉลิ***************ชำนิ
 • 49. จุติ***************งกิจ
 • 50. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 51. นางส***************โกดี
 • 52. ปุณิ***************ส่อง
 • 53. นางส***************ญกาศ
 • 54. นางส***************ศิริ
 • 55. น.ส.***************ิมาศ
 • 56. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 57. นางส***************ครัว
 • 58. นายท***************ัพย์
 • 59. นายพ***************ัตน์
 • 60. นิธิ***************าตรี
 • 61. นางส***************นฉาย
 • 62. ปานช***************รมย์
 • 63. อมรเ***************บุตร
 • 64. นายช***************จิตร
 • 65. สิริ***************ครัว
 • 66. นางส***************มกิจ
 • 67. กมลช***************วุฒิ
 • 68. นางส***************ปิติ
 • 69. ครอบ***************ปิติ
 • 70. นางส***************ครัว
 • 71. นายณ***************ครัว
 • 72. ณัฐก***************ีทอง
 • 73. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 74. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 75. นางส***************นนท์
 • 76. นางส***************ิลป์
 • 77. นางว***************ิลป์
 • 78. นายว***************ญสุข
 • 79. นายป***************นนท์
 • 80. นางก***************นทร์
 • 81. นางส***************ิตรา
 • 82. ภัคช***************วนิช
 • 83. ปัณณ***************พัทร
 • 84. นางส***************ักษร
 • 85. อรทั***************งนอก
 • 86. นางเ***************วงษ์
 • 87. นางส***************วงษ์
 • 88. นส.ร***************โยธร
 • 89. นายส***************โพลง
 • 90. นางส***************ศ์ษา
 • 91. ศณาศ***************ัฒนา
 • 92. พ.ต.***************ชาติ
 • 93. ร.อ.***************ชาติ
 • 94. นางส***************จมุข
 • 95. ปัณณ***************พัทร
 • 96. โยษิ***************พุฒิ
 • 97. สุทั***************พุฒิ
 • 98. อรุณ***************พุฒื
 • 99. นางส***************วิไล
 • 100. นายอ***************วิไล
 • 101. ชลลด***************ครัว
 • 102. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 103. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 104. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 105. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 106. วรษม***************ะแสน
 • 107. น.ส.***************ทรศร
 • 108. นายณ***************ทรศร
 • 109. น.ส.***************วรรณ
 • 110. นางส***************มพลี
 • 111. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 112. นางส***************จรูญ
 • 113. นางส***************นนท์
 • 114. นายศ***************ญนิช
 • 115. เด็ก***************ญนิช
 • 116. วนิส***************วุฒิ
 • 117. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 118. นางส***************ครัว
 • 119. นางส***************รงค์
 • 120. นายว***************ิตต์
 • 121. ด.ญ.***************พราว
 • 122. พรรณ***************วริน
 • 123. ชัยว***************พศาล
 • 124. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 125. พรรณ***************สาคร
 • 126. พิมพ***************ลชัย
 • 127. นางส***************ุงาม
 • 128. นางศ***************ุงาม
 • 129. นายพ***************ุงาม
 • 130. นางส***************พงษ์
 • 131. นางส***************พงษ์
 • 132. นางส***************พงษ์
 • 133. ร.อ.***************รลาภ
 • 134. นางส***************รือง
 • 135. ชลธิ***************ครัว
 • 136. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 137. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 138. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 139. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 140. นางส***************จริญ
 • 141. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 142. อรวี***************ัสโต
 • 143. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 144. ปวิณ***************มนวล
 • 145. กมลล***************อกูล
Card image cap
ร่วมบริจาคให้
วัดใหม่สุปดิษฐาราม (พระสีวลีองค์ใหญ่)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3235 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ทางสุริยา6 หีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่วัดใหม่สุปดิษฐาราม (พระสีวลีองค์ใหญ่) เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3235 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว ณ โอกาสนี้ทางสุริยา6 หีบศพต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์เหลือล้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาคโรคภัย อายุยืนยาว คิดจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

 • 1. จิตร***************ิงห์
 • 2. คำพอ***************พองพ
 • 3. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 4. นางส***************นชัย
 • 5. ประส***************ทธิ์
 • 6. นางส***************เกษร
 • 7. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 8. นายน***************รชัย
 • 9. นางม***************รชัย
 • 10. ญาณิ***************วงค์
 • 11. มัญช***************วงค์
 • 12. ธนพง***************วงค์
 • 13. กุลว***************บัติ
 • 14. กมลว***************ูรณ์
 • 15. นางส***************ภาหล
 • 16. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 17. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 18. นางส***************ณีกร
 • 19. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 20. นางส***************ัฒน์
 • 21. ่นาง***************นนท์
 • 22. นางส***************นนท์
 • 23. นายพ***************นนท์
 • 24. นางม***************นนท์
 • 25. ณัฏฐ***************นเดช
 • 26. คณาพ***************่หอม
 • 27. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 28. นางส***************ุมพล
 • 29. ศิรภ***************ครัว
 • 30. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 31. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 32. น.ส.***************นทร์
 • 33. พัชร***************นีย์
 • 34. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 35. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 36. น.ส.***************สตร์
 • 37. นายส***************สตร์
 • 38. นางส***************นธุ์
 • 39. กาญจ***************รจน์
 • 40. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 41. วรวล***************กรัก
 • 42. พชรพ***************แก้ว
 • 43. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 44. พลอย***************มื่น
 • 45. นพดล***************ูรณ์
 • 46. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 47. นางส***************นชัย
 • 48. นางส***************พลับ
 • 49. พรนั***************สกุล
 • 50. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 51. นางส***************ือพา
 • 52. ศุภิ***************ครัว
 • 53. รวีร***************ิคุณ
 • 54. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 55. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 56. นางส***************ทธิ์
 • 57. ปัญจ***************วงศ์
 • 58. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 59. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 60. น.ส.***************ธากร
 • 61. นางส***************วงศา
 • 62. นางส***************วงศ์
 • 63. นางส***************ทพยศ
 • 64. สาลิ***************ัฒน์
 • 65. นางส***************์นิล
 • 66. ประภ***************นสุข
 • 67. นางส***************ครัว
 • 68. นส.ร***************ัตน์
 • 69. นส.ช***************รทุง
 • 70. นายส***************ร์ดำ
 • 71. นายว***************ระภา
 • 72. นางภ***************ีทอง
 • 73. นายภ***************ำแหง
 • 74. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 75. วัชร***************วงศ์
 • 76. นางส***************ฤกษ์
 • 77. ชนกา***************สงใส
 • 78. นางส***************ัมย์
 • 79. นางส***************คำฟู
 • 80. นายเ***************ีฉาย
 • 81. นางส***************แก้ว
 • 82. นายศ***************ใหญ่
 • 83. ดุจต***************นฉาย
 • 84. นางส***************์กุล
 • 85. นางว***************์กุล
 • 86. นางเ***************ี่ยว
 • 87. นางส***************วงศ์
 • 88. นางส***************นไชย
 • 89. ธนวั***************ัฒน์
 • 90. เฌอร***************นกุล
 • 91. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 92. นางส***************กษณ์
 • 93. นายป***************ริยะ
 • 94. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 95. พัทธ***************ัตร์
 • 96. รมย์***************ครัว
 • 97. นางส***************แก้ว
 • 98. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 99. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 100. นางส***************กดิ์
 • 101. ณัฐส***************าติ​
Card image cap
ร่วมบริจาคให้
วัดโพรงมะเดื่อ
177 286/4 ซอย โพรงมะเดื่อ-บ้านไร่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ทางสุริยา6 หีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดโพรงมะเดื่อ 177 286/4 ซอย โพรงมะเดื่อ-บ้านไร่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว ณ โอกาสนี้ทางสุริยา6 หีบศพต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์เหลือล้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาคโรคภัย อายุยืนยาว คิดจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

 • 1. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 2. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 3. ทิพย***************นารถ
 • 4. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 5. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 6. นายบ***************ขยัน
 • 7. นางส***************ญสุข
 • 8. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 9. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 10. นางส***************พงษ์
 • 11. สุกฤ***************ครัว
 • 12. กมลท***************วงษ์
 • 13. นางส***************้วคำ
 • 14. น.ส.***************ักษ์
 • 15. นางส***************มลภพ
 • 16. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 17. นางส***************่าภา
 • 18. นางอ***************่าภา
 • 19. น.ส.***************ูรณ์
 • 20. นางส***************รจน์
 • 21. ครอบ***************รจน์
 • 22. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 23. พีรด***************แก้ว
 • 24. ฌามฐ***************นทร์
 • 25. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 26. พันธ***************ครัว
 • 27. พรชน***************ครัว
 • 28. กาญจ***************รี่ย
 • 29. นางส***************ื้อง
 • 30. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 31. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 32. นางส***************งมณี
 • 33. นายธ***************มนวล
 • 34. นางส***************อ่อน
 • 35. มลิว***************ลชัย
 • 36. นางส***************ังข์
 • 37. ดวงพ***************งรอด
 • 38. ดวงเ***************ครัว
 • 39. นางส***************มาตร
 • 40. ครอบ***************ันธ์
 • 41. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 42. นายป***************วชช์
 • 43. กาญจ***************พธิ์
 • 44. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 45. นางส***************ครัว
 • 46. หฤทั***************ักษา
 • 47. นางส***************ิศร์
 • 48. นางส***************ีวิน
 • 49. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 50. นาถห***************ครัว
 • 51. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 52. พรอธ***************ารณ์
 • 53. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 54. น้อง***************ูโน่
 • 55. อาทิ***************าตย์
 • 56. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 57. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 58. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 59. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 60. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 61. น.ส.***************ัฒน์
 • 62. นางส***************มขุญ
 • 63. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 64. นางส***************เงิน
 • 65. วริศ***************จิตร
 • 66. ณัฐธ***************พคุณ
 • 67. ทิพย***************ันท์
 • 68. นายน***************งคาร
 • 69. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 70. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 71. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 72. นสธั***************พงษ์
 • 73. นายช***************ใหม่
 • 74. ดชวร***************ใหม่
 • 75. นางส***************อุบล
 • 76. ณัฐก***************องดี
 • 77. สายย***************ยยอด
 • 78. อุทั***************องดี
 • 79. นางส***************ักษ์
 • 80. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 81. น.ส.***************มงคล
 • 82. น.ส.***************มภัย
 • 83. น.ส.***************เกษม
 • 84. น.ส.***************รมณี
 • 85. นายณ***************บุตร
 • 86. นางส***************ดศรี
 • 87. นางเ***************ดศรี
 • 88. พัชร***************ิมาย
 • 89. นางส***************ซิ้ว
 • 90. นายณ***************ญศรี
 • 91. รุ้ง***************ดือน
 • 92. เรือ***************งรอง
 • 93. คมกร***************มงค์
 • 94. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 95. นางส***************นนท์
 • 96. นายป***************นนท์
 • 97. นางส***************ราชา
 • 98. นายภ***************าผจญ
 • 99. นางส***************ิลป์
 • 100. วริน***************์รยา
 • 101. ธนิต***************ิกุล
 • 102. นางส***************ันต์
 • 103. นางส***************ะการ
 • 104. น.ส.***************ซจุน
 • 105. โซแอ***************ซแอล
 • 106. โซมี***************โซมี
 • 107. โซจู***************โซจู
 • 108. โซอา***************โซอา
 • 109. พิมร***************ันธ์
 • 110. นางส***************ดปฐม
 • 111. นายป***************ูลผล
 • 112. นางส***************ัตน์
 • 113. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 114. นางส***************ษ์มี
 • 115. น.ส.***************นิ่ม
 • 116. นางม***************์การ
 • 117. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 118. นางส***************ิทยา
 • 119. นายพ***************ิทยา
 • 120. นายพ***************ิทยา
 • 121. นายส***************ิทยา
 • 122. นางส***************พศาล
 • 123. นายก***************ัตน์
 • 124. นางส***************์ศรี
 • 125. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 126. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 127. ศรัญ***************นทร์
 • 128. นางส***************าลย์
 • 129. บัณฑ***************สุภา
 • 130. ชนัน***************ะสิน
 • 131. นางแ***************ทธิ์
 • 132. อัญญ***************ติวร
 • 133. นางส***************บทุน
 • 134. นางส***************ัตติ
 • 135. นางส***************ครัว
 • 136. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 137. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 138. นางส***************สริฐ
 • 139. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 140. นางพ***************พรรณ
 • 141. นายส***************พรรณ
 • 142. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 143. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 144. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 145. นางส***************ครัว
 • 146. เพชร***************ิพย์
 • 147. นายธ***************นีย์
 • 148. เพชร***************ิพย์
 • 149. ฉลอง***************รจน์
 • 150. วรรณ***************เมธี
 • 151. ณัฐก***************งงศ์
 • 152. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 153. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 154. นายป***************ันต์
 • 155. นางส***************ันต์
 • 156. นางส***************ันต์
 • 157. นางส***************ันต์
 • 158. นางส***************ันต์
Card image cap
ร่วมบริจาคให้
วัดหนองดินแดง
วัดหนองดินแดง หมู่ 7 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ทางสุริยา6 หีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดหนองดินแดง หมู่ 7 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เรียบร้อยแล้ว ณ โอกาสนี้ทางสุริยา6 หีบศพต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์เหลือล้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาคโรคภัย อายุยืนยาว คิดจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

 • 1. วนิด***************พงษ์
 • 2. พัชร***************กวิท
 • 3. อรอม***************นซ์)
 • 4. เฉลิ***************ตกุล
 • 5. สุภา***************เพชร
 • 6. วรรณ***************ครัว
 • 7. ชญาณ***************ันโน
 • 8. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 9. พิมพ***************สกุล
 • 10. นภัส***************ว้าน
 • 11. สายร***************ศรษฐ
 • 12. สิรี***************SIN)
 • 13. จำเร***************รมดี
 • 14. อลิศ***************ิดดี
 • 15. เพ็ญ***************ิดดี
 • 16. ณัฐพ***************ิดดี
 • 17. เพ็ญ***************ซื่อ
 • 18. พุฒิ***************ซื่อ
 • 19. ชนิน***************ายชล
 • 20. นิภา***************งชัย
 • 21. สิริ***************ิกุล
 • 22. จิรา***************มานะ
 • 23. ริทธ***************ิกุล
 • 24. พัชร***************มารถ
 • 25. ชลกร***************์สูง
 • 26. ปวิต***************กมณี
 • 27. ศิริ***************เส้ง
 • 28. อรจิ***************ทพยศ
 • 29. พิชั***************ักษร
 • 30. ศศิป***************รสาร
 • 31. สรวิ***************คีรี
 • 32. เตชิ***************กื้อ
 • 33. พัณส***************งทอง
 • 34. ศุภณ***************แก้ว
 • 35. พิชช***************งห้า
 • 36. พิชญ***************าเสน
 • 37. กชพร***************โอสถ
 • 38. จันธ***************วงษ์
 • 39. วิลา***************ถูมิ
 • 40. วราง***************ตั้ง
 • 41. รัตน***************ตั้ง
 • 42. แม้น***************ตั้ง
 • 43. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 44. สดใส***************งศ์ฯ
 • 45. พัชร***************ทียน
 • 46. ภัคส***************าชน์
 • 47. สุธิ***************แก้ว
 • 48. นางส***************วงศ์
 • 49. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 50. นางส***************นไชย
 • 51. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 52. Mark***************isan
 • 53. นางส***************ครัว
 • 54. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 55. พิมพ***************นหลี
 • 56. คุณว***************ครัว
 • 57. คุณส***************ครัว
 • 58. น.ส.***************ัยสง
 • 59. นายเ***************ูตร์
 • 60. ศิริ***************ากูล
 • 61. กมลพ***************นศรี
 • 62. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 63. นางก***************รเดอ
 • 64. เปรม***************พงษ์
 • 65. กชกร***************ิกุล
 • 66. สุพิ***************ยุทธ
 • 67. นางส***************sert
 • 68. นางส***************ครัว
 • 69. ฉัตร***************ัศมี
 • 70. พัชร***************ันธ์
 • 71. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 72. ร้าน***************นหอม
 • 73. นายว***************ูมาก
 • 74. แพรว***************์เทศ
 • 75. นราธ***************สริฐ
 • 76. นางส***************ะกุล
 • 77. กนกร***************ครัว
 • 78. สุทธ***************ผึ้ง
 • 79. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 80. มาลี***************ินโท
 • 81. เด็ก***************ูโน่
 • 82. นางส***************ิฑิต
 • 83. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 84. นางส***************มบุญ
 • 85. อติม***************เพชร
 • 86. นางส***************ม่วง
 • 87. นางล***************ักษา
 • 88. นางส***************รมณ์
 • 89. เพ็ญ***************พงษ์
 • 90. นางส***************รือง
 • 91. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 92. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 93. นางส***************น้อง
 • 94. Than***************korn
 • 95. น.ส.***************ันธ์
 • 96. น.ส.***************ยทอง
 • 97. คณิศ***************ักษ์
 • 98. ชลธิ***************าคาร
 • 99. นางส***************สริฐ
 • 100. ศศิธ***************ิทย์
 • 101. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 102. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 103. นางส***************สีมา
 • 104. ไม่ประสงค์ออกนาม
 • 105. นางส***************ิชัย
 • 106. นายส***************กษณ์
สุริยา6 หีบศพ © 2024